FACE COVERINGS

Face coverings in Churches

St Patrick's Church, Dungannon

PLEASE TAKE NOTE.
Archbishop Martin has formally requested that face coverings/masks are now worn when attending Mass and all Liturgies in Churches. People are asked to begin this practice immediately, to help protect themselves and others.


Halo favor toma-atensaun:

ArseBispu Dom Eamom Martin formalmente husu atu uza maskara bainhira ba atende misa no liturjia hotu iha Igreja. Ema hotu pratika tau maskara atu ajuda proteje sira-an rasik no ema seluk.

Obrigado .

ZAKRYWANIE TWARZY W KOŚCIELE

PROSIMY O ZAŁOŻENIE MASECZKI LUB ZAKRYCIE W INNY SPOSÓB TWARZY, TJ. UST I NOSA, GDY WCHODZIMY DO KOŚCIOŁA NA MSZĘ LUB INNE UROCZYSTOŚCI LITURGICZNE.